M S S W

Michael Schedivý Software

Funkce sinus

Jak funguje funkce sinus:
Základní rovnice funkce sinus, kde:

Přepočet úhlu na radiány je vyjádřen vztahem: